ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

на замовлення, купівлю-продаж і доставку Товарів

 

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти Договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті https://dostavka.galychyna.com.ua

 

 

Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному Покупцю перед іншим.

 

Шляхом укладення даного Договору Покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення Замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне Замовлення та усі інші умови даного Договору.

 

1. Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу Товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

 

1.2. Акцепт оферти - відповідь Покупця про прийняття даного Договору, шляхом створення Замовлення на Товар. Акцепт оферти означає повне безумовне та без будь-яких змін прийняття Покупцем умов, викладених у даному Договорі. Акцепт оферти породжує правові наслідки для Сторін відповідно до умов визначених у даному Договорі. Договір вважається  укладеним  з моменту натискання кнопки «Оформити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик» і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

 

1.3. Товар – об'єкт угоди Сторін, який обраний Покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у кошик Замовлення, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

 

1.4. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою https://dostavka.galychyna.com.ua

 створений для укладення договорів роздрібної купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем переліком Товару за допомогою мережі Інтернет.

 

1.5. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, яка створює (формує) Замовлення, щодо купівлі Товару, який представлений на сайті Інтернет магазину Продавця, для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

1.6. Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «МОЛОЧНА КОМПАНІЯ «ГАЛИЧИНА», ідентифікаційний код – 39685014, юридична особа, яка створена та зареєстрована відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: 79014, м. Львів, вул. Липинського 54.

 

1.7. Замовлення – належним чином створений запит Покупця, на вибір та оплату окремих позицій Товарів з переліку, на загальну суму не менше 200 (двісті гривень 00 копійок) грн. Неоплачене Замовлення скасовується  після спливу строку, відведеного на його оплату.

 

2. Предмет Договору

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладення Договору - оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми Замовлення, розташованої на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження Замовлення в електронному вигляді.

Якщо Покупець продовжує користуватися сайтом Інтернет-магазину та/або створюєте Замовлення чи надсилає повідомлення на електронну пошту, вказану на сайті Інтернет-магазину, в такому випадку Покупець:

2.2.1. безумовно, повністю та без будь-яких змін приймає умови, викладені у цьому Договорі, а саме здійснює Акцепт оферти та розуміє наслідки використання цього сайту Інтернет-магазину

2.2.2. підтверджує, що ознайомлений з умовами цього Договору та надає свою згоду діяти строго з урахуванням цих умов при користуванні сайтом Інтернет-магазину та створенні Замовлень та у випадку порушень, вказаних умов погоджується, що Продавець має право вживати всіх необхідних заходів для усунення порушень та захисту своїх порушених прав відповідно до умов цього Договору та положень діючого законодавства;

2.2.3. надає згоду на збір та обробку своїх персональних даних відповідно до умов захисту персональних даних (політик конфіденційності).

 

3. Оформлення Замовлення

3.1. Покупець самостійно оформлює Замовлення в Інтернет-магазині через форму «Кошик», або за номером телефону, вказаним в розділі контактів сайту Інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право відмовитися від передання Замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення Замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

3.3. При оформленні Замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання Замовлення:

3.3.1. прізвище, ім'я Покупця;

3.3.2. адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);

3.3.3. контактний телефон

3.3.4.електронна адреса Покупця.

3.4. Найменування, кількість, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

3.5. Якщо будь-якій із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншої Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці Товару на сайті Інтернет-магазину.

3.6. При оформленні Замовлення через оператора Продавця (п. 3.1. Цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 – 3.4. цієї Оферти.

3.6. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.

3.7. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

3.8. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

 

4. Ціна і Доставка Товару

4.1 Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товари вказані на сайті у гривнях з урахуванням ПДВ.

4.2 Ціни на Товари можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.3. Замовлення, яке відповідає вимогам п. 1.7. цього Договору доставляється Покупцю в межах міста Львова безкоштовно.

4.5. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його розрахунковий рахунок.

4.6. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюється способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Доставка і оплата».

4.7. При отриманні Товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

4.8. Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку/ або в замовленні/ або в транспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількості Товару, зовнішнім виглядом і комплектності Товару.

4.9. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту отримання Товару Покупцем в місті доставки Товару чи під час передачі Продавцем Товару службі доставки (перевізнику) обраної Покупцем.

 

5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Продавець зобов’язаний:

5.1.1. Передати Покупцеві Товар у відповідності до умов цього Договору та сформованого Замовлення Покупця.

5.1.2. Не розголошувати будь-яку інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.

5.2. Продавець має право:

5.2.1. Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

5.3 Покупець зобов'язується:

5.3.1 До моменту укладення даного Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.

5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній зобовязаний повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.

6. Повернення Товару

6.1. Продовольчі товари належної якості, доступні для Замовлення, не підлягають обміну та поверненню відповідно до Постанови КМУ N172 від 19.03.1994 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» зі змінами та доповненнями.

6.2. Під час прийому Замовлення Покупець здійснює огляд на відповідність асортименту, комплектності та якості та наявності дефектів на упаковці. У разі невідповідності Покупець може відмовитися від Товару.

6.3. Порядок обміну та повернення, у разі виявлення Покупцем Товару неналежної якості, регламентовано статтею 8 Закону України «Про захист прав споживачів».

 

7. Відповідальність

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного використання або зберігання Товару придбаного у Продавця.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, епідемії, пандемії, карантин, надзвичайний стан, надзвичайна ситуація, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

 

 

8. Конфіденційність і захист персональних даних.

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди. Передача персональних даних Продавцю є добровільною.

8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України. 8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

 

9. Інші умови

9.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України. 9.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Продавець не має зобов’язань повідомляти Покупця про внесення змін до даного Договору, окрім , як публікувати їх на сайті Інтернет-магазину. Зміни починають діяти з дати публікації. Покупець зобов’язуєтесь самостійно та регулярно перевіряти оновлення цих Умов. Покупець усвідомлюєте та погоджуєтеся, що явне прийняття умов даного Договору та/або використання сайту Інтернет-магазину після дати публікації змін означатиме повну та безумовну згоду зі зміненими умовами даного Договору.

Якщо Покупець не приймаєте змінені умови даного Договору, в такому випадку він зобов’язується припинити користуватися даним сайтом Інтернет-магазину. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

ТОВ «МК «ГАЛИЧИНА»

79024, Львівська обл., м. Львів,

вул. Липинського, 54

ЄДРПОУ 39685014

UA193257960000026003301422191

в Філії Львівського обласного управління

АТ «Ощадбанк», МФО 325796

ІПН 396850113075

Тел. (032)-232-62-00

Ел.п.:office.mk@galychyna.com.ua